Nieuws

MVO wijzer            

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) certificering

 

Dit is een belangrijk onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering van Perqa. Tijdens de bedrijfsvoering heeft elke onderneming te maken met afval- en energieverbruik. Aangezien de fossiele brandstoffen niet oneindig zijn streven wij naar een reductie van dit verbruik. Bij de reductie van dit verbruik ontzien wij als organisatie ‘de aardbodem’ en realiseren wij een kostenbesparing. Deze reductie bereiken wij door innovatieve aanpassingen aan de machines en de panden van onze organisatie, daarnaast is de betrokkenheid van de medewerkers een belangrijke schakel in het succes van het MVO. Door gezamenlijk een reductietarget op te stellen met de daarbij te nemen hordes zijn wij als organisatie in staat de gestelde doelen te behalen en de resultaten van het MVO tastbaar te maken.

 

Visie

Het MVO is een trend die zich steeds verder uitstrekt over de samenleving. Consumenten, bedrijven en overheden stellen steeds vaker hogere eisen aan hun producten met betrekking tot duurzaamheid. Perqa wil op deze behoefte inspelen door een bewuste en structurele invulling te geven aan deze vorm van ondernemen. De bewustheid komt voort uit het feit dat wij als organisatie open staan om te groeien maar ons hier niet op blind staren, de keuzes worden weloverwogen genomen. De structurele invulling komt overeen met de lange termijn visie van onze organisatie. Door middel van een vernieuwing van ons beleid zijn wij in staat het MVO draagkracht te geven en dit dragen we met trots uit aan onze omgeving.

 

Strategie

Aangezien ons te voeren beleid op het gebied van marketing, sponsoring, inkoop en communicatie is herzien zijn wij in staat om de bovengenoemde missie te realiseren. Een aantal pijlers die wij hierbij gebruiken zijn:

  • Aandacht te schenken aan duurzame activiteiten in de directe omgeving welke aansluiten bij de bedrijfsvoering van onze organisatie
  • Het communiceren van campagnes, projecten en acties in het kader van het MVO
  • Zorgen voor een constante instroom van duurzame producten o.a. bio inkten
  • Het geïntegreerde afvalmanagement
  • Voldoen van innovaties aan bedrijfspand en machines
  • Het aanbieden en bekostigen van cursussen en trainingen voor medewerkers

 

Duurzaam ondernemen/ maatschappelijk ondernemen

Drukkerij Perqa heeft een langere termijnvisie. Wij streven een duurzame relatie na met klanten, leveranciers en medewerkers. Als ondernemer in de grafische industrie zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en laten daarom milieu- en Arbo zaken onderdeel uitmaken van ons beleid.

 

Duurzaam inkopen

Is het toepassen van milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces, zodat dit uiteindelijk leidt tot levering van een product, dienst of werk dat aan deze aspecten voldoet.

 

Bio inkten

Bij Perqa koppelen wij hoogwaardig kwaliteitsdrukwerk aan een duurzaam productieproces. Wij drukken met bio-inkten welke worden gemaakt op basis van plantaardige oliën en zijn daardoor minder belastend voor het milieu dan conventionele inkten.  De keuze is niet alleen duurzaam, bio-inkten hebben ook technische voordelen. De inkt geeft meer kleurkracht en zorgt door de benodigde dunnere inktlaag voor een sterk verbeterde droging

 

Energieplan

Ons energieplan bevat een lijst van maatregelen die specifiek het energieverbruik in ons bedrijf moeten reduceren. Medewerkers worden hierbij direct betrokken om onnodig energieverbruik tegen te gaan. Perqa Drukkerij maakt gebruik van 100% groene stroom

 

Afvalscheiding en hergebruik

Alle afvalstoffen en hulpstoffen uit het grafische productieproces worden gescheiden afgevoerd en in de meeste gevallen gerecycled. Indien nodig worden chemische afvalstoffen verantwoord afgevoerd door erkende gespecialiseerde bedrijven. Maar bij voorkeur passen wij ons machinepark hierop aan. Als voorbeeld onze platen voor de drukpers worden chemie loos geproduceerd.

Perqa is in bezit van een MVO certificering