Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Perqa

 

Opslag van Klantgegevens

Perqa, gevestigd aan de Tubantenweg 6, 5349 BD in Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn bereikbaar via info@perqa.nl

 

Perqa

Perqa verwerkt persoonsgegevens. We willen dit graag op een juiste en zorgvuldige manier doen. Op 25 mei 2018 zal voor alle bedrijven, instellingen en overheden de nieuwe Privacy wet van kracht gaan. Dit geldt ook voor ons.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Perqa verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • CV
 • Foto

 

Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om een offerte te maken
 • Voor het maken van visitekaartjes
 • Voor het maken van promotiemateriaal
 • Voor het maken van trouwkaarten
 • Voor het maken van bijsluiters
 • Voor het maken van bouwtekeningen
 • Voor het maken van give aways

 

Website en social media

Perqa zal geen gegevens delen met derden.

Perqa gebruikt gegevens en foto’s ter promotie op de eigen website en of sociale media. Perqa hoeft hier geen expliciete toestemming voor te vragen. Toestemming geschiedt schriftelijk via de offerte (zie Akkoord privacyverklaring opdrachtgevers) en zal worden geregistreerd in de beveiligde computeromgeving van Perqa.

Daarnaast heeft onze website niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@perqa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Administratie van Perqa

Perqa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Perqa) tussen zit.

De administratie van Perqa geschied via beveiligd computersysteem. Klantgegevens en cliëntgegevens worden in de administratie verwerkt door Perqa.

 

Akkoord privacyverklaring opdrachtgevers

Opdrachtgevers moeten akkoord gaan met de privacyverklaring van Perqa. De privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van Perqa. In de offertes die Perqa opstelt is dit in een apart artikel opgenomen en verwijst naar de tekst die op de website is gepubliceerd. Opdrachtgevers gaan akkoord met deze verklaring en tekenen hiervoor op de opdrachtbevestiging die in de offerte is opgenomen. Deze gegevens worden door Perqa verwerkt in het beveiligde computersysteem.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Perqa bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klantgegevens en cliëntgegevens zullen wij maximaal 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar is van toepassing voor de belastingwet. Deze schrijft voor dat wij onze boekhouding voor 7 jaar inzichtelijk moeten hebben. Klanten die na 7 jaar niet actief zijn geweest als klant of cliënt bij Perqa zullen uit het klantsysteem worden verwijderd.

 

Delen van Klantgegevens

Perqa deelt geen klantgegevens en cliëntgegevens met derden noch verkopen wij deze.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd blijft. Perqa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.